Cabinetul de miniștri întrunit miercuri, 20 octombrie, în ședință, a avizat pozitiv proiectului de lege privind renunțarea la schimbarea sezonieră a orei.

Drept argument, deputații fac trimitere la o serie de consultării publice organizate în anul 2018 de către Comisia Europeană, unde 84% dintre europeni au răspuns în favoarea renunțării la schimbarea sezonieră a orei, iar la 26 martie 2019, Parlamentul European a votat în favoarea renunțării la schimbarea sezonieră a orei, măsura urmînd să fie aplicată din 2021. Republica Moldova ar putea renunța la schimbarea sezonieră a orei.

În condiții obișnuite, statele-membre ale Uniunii Europene urmau să informeze Comisia Europeană asupra alegerii lor pînă în aprilie 2020, după care urma o etapă de coordonare. Însă, răspîndirea pandemiei COVID-19 a stopat acest proces.

Avînd în vedere faptul că Republica Moldova este conectată la unele elemente ale Pieței Unice a Uniunii Europene prin intermediul Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, care, de altfel, nu stabilește vreun angajament al țării noastre cu privire la schimbarea sezonieră a orei, se indică necesitatea corelării deciziilor naționale ale Republicii Moldova cu privire la schimbarea sezonieră a orei sau renunțarea la o asemenea schimbare cu deciziile aplicate în cadrul Uniunii Europene, precum și în țările vecine pentru a evita eventualele impedimente pentru serviciile de transport de persoane și mărfuri.

Reieșind din cele expuse, Guvernul consideră potrivită revenirea la problema privind renunțarea la schimbarea sezonieră a orei și stabilirea orei locale ca urmare a examinării suplimentare cu abordare de armonizare unitară la nivel regional. Documentul urmează a fi dezbătut de către deputați în Parlamentul Republicii Moldova.