În legătură cu situația epidemiologică din țară și a prevenirii infecției cu COVID-19, începând cu ziua de astăzi, 16 martie, intră în vigoare implementarea prevederilor hotărârilor Comisiei naționale extraordinare pentru sănătate publică.

Conform Ordinului MAI, cu privire la punerea în aplicare a Hotărârilor Comisiei, semnat de ministrul afacerilor interne, Pavel Voicu, Inspectoratul General al Poliției va verifica în comun cu autoritățile publice locale  a respectării obligativității sistării activităților organizate până la data de 1 aprilie, curent, pe întreg teritoriul țării de către administratorii unităților comerciale cu amănuntul, piețelor comerciale, localurilor de agrement, recreere, sălilor de sport, și fitness, centrelor sportive, bazinelor de înot, teatrelor, cinematografelor, sălilor de concert, muzeelor și a altor unități pentru antrenament și recreere, unităților de alimentație publică,  în localurile și în spațiile amenajate/autorizate ale acestora (cu excepția unităților de comercializare a produselor alimentare, a produselor farmaceutice,  produselor petroliere  și  activităților de preparare și distribuire a produselor în regim catering).

De asemenea, se va monitoriza executarea obligației entităților prestatoare de servicii publice și private să organizeze și să asigure un regim fluidizant de acces al persoanelor în locurile de prestare a serviciilor și neadmiterea încălcării distanței sociale.

Totodată, va fi modul de respectare privind  interzicerea organizării și desfășurării manifestărilor/măsurilor/întrunirilor în masă cu participarea unui număr mai mare de 50 de persoane, inclusiv menținerea dialogului cu comunitățile religioase.

 La fel, va fi monitorizată executarea  prevederilor hotărârilor Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică privind evoluția situației epidemiologice a infecției COVID-19, în parte ce ține de regulile de comportament aplicabile în privința transportatorilor care prestează servicii de transport rutier (în special verificarea numărului de pasageri transportați dacă corespunde cerințelor stabilite), combaterea transportului ilicit de pasageri.

 Va fi asigurată:

– intensificarea de comun cu autoritățile medico-sanitare teritoriale a activităților de monitorizare a persoanelor autoizolate la domiciliu, cu sancționarea persoanelor care încalcă regimul dat;

– însoțirea transportului medical specializat de urgență la transportarea persoanelor ce se eschivează de la respectarea măsurilor de sănătate publică sau în cazurile de agresare a personalului medical din cadrul echipelor de urgență antrenate în activități de profilaxie a infectării cu COVID-19.

– dislocarea echipelor de patrulare pentru asigurarea securității publice în adiacentul instituțiilor medico-sanitare desemnate la nivel național ca instituții medicale strategice pentru tratarea pacienților infectați cu COVID-19.

Reiterăm, necesitatea manifestării unui comportament responsabil al cetățenilor, neadmiterea situațiilor de nesubordonare autorităților și de apeluri false către serviciile specializate de urgență. Poliția va oferi o atenție sporită la respectarea distanței sociale și asigurarea igienei personale.

Toate abaterile care reprezintă nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în hotărârile Comisiei extraordinare pentru sănătate publica vor fi sancționate contravențional cu amenzi de la 450 la 500 unități convenționale – pentru persoana fizică și de la 1000 la 1500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

Pentru nerespectarea măsurilor de prevenire sau combatere a bolilor epidemice, dacă aceasta a provocat răspândirea unei asemenea boli, persoanele vor fi cercetate sub aspect penal,cu sancționarea cu  amendă în mărime de la 720 la 1000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 3 ani. Aceleași fapte soldate din imprudenţă cu vătămarea gravă sau medie a sănătăţii sau cu decesul persoanei se pedepsesc cu închisoare de până la 7 ani.

 Inspectoratul General al Poliției de Frontieră va asigura:

– monitorizare continua fluxului de pasageri la intrare în Republica Moldova prin scanarea febrei și completarea de către aceștia a fișierelor epidemiologice aplicare consemnului nominal la frontieră și interzicerea părăsirii hotarelor Republicii Moldova a persoanelor incluse în lista persoanelor aflate în carantină elaborată de către Agenția Națională de Sănătate publică;

– la identificarea persoanei aflate în carantină realizarea activităților de constatarea faptei contravenționale penale potrivit prevederilor legislației; – informarea zilnică despre respectarea de către operatorii aerieni a cerințelor privind sistarea curselor aeriene regulată de pasageri;

– determinarea în comun cu Serviciul Vamal, prin coordonare cu omologii ucraineni și români, punctele de trecere a frontierei de stat activitatea cărora urmează a fi sistată cu sistarea activității acestora în condiții prevăzute de legislație;

– interzicerea din data de 17 martie 2020 ora 00:00, autorizarea trecerii frontierei de stat moldo-ucrainene și din data de 17 martie 2020 20:00, a cetățenilor străini, pe sensul de intrare în Republica Moldova prin punctele de trecere a frontierei de stat deschise traficului;

– prin derogare de la subpct. 6) autorizarea intrării în Republica Moldova cetățenilor străini și apatrizilor, domiciliați sau cu ședere permanentă/temporară, conducătorilor auto și personalului de deservire a mijloacelor de transport care efectuează transportarea mărfurilor, echipajelor aeronavelor/navelor și brigăzilor garniturilor de tren;

– prind derogare de la subpct 6) autorizarea intrării în Republica Moldova a membrilor misiunilor diplomatice și ale oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, a organizațiilor misiunilor internaționale precum și membrilor de familie ai acestora.