„Republica Moldova trebuie să fie parte a eforturilor globale de protejare a resurselor ecologice și a mediului. Fie că vorbim despre schimbări climatice, poluarea atmosferică, depozitarea deșeurilor sau alte provocări stringente ale realității cu care ne confruntăm”, cel puțin asta se arată în Programul Politic al Partidului Mișcarea Alternativa Națională.

În opinia membrilor, nu se observă acțiuni concrete de prevenire, de creștere a capacității de adaptare și/sau de combatere a acestora la nivel național, iar această situație are un impact negativ direct asupra sănătății cetățenilor.

„MAN consideră că un mediu curat este obligația supremă pe care o avem față de generațiile viitoare. Eforturile în acest sens trebuie să fie conjugate, indiferent de culoare politică sau ideologie, iar acțiunile – consecvente și sistemice, or toate acțiunile menite pentru îmbunătățirea calității mediului contribuie direct la creșterea nivelului de trai al cetățenilor”, a se mai arată în programul politic.

Membrii MAN își pun în plan crearea infrastructurii necesare pentru diminuarea impactului negativ asupra mediului și educarea unei societăți în care există mai mult respect pentru natură.