Angajații structurilor de forță vor primi pensii de la CNAS

Angajații structurilor de forță vor primi pensii de la CNAS. Cabinetul de miniștri a abrobat modificări și completări la legea ce se referă la această categorie de persoane.

Modificările au fost aprobate pentru ca o singură instituţie să fie responsabilă de stabilirea şi achitarea pensiilor, inclusiv a angajaţilor structurilor de forţă, precum şi asigurarea unui sistem transparent şi eficient de utilizare a mijloacelor publice.

În prezent, pensiile militarilor, polițiștilor, dar și a celorlalți angajați ai structurilor de forță sunt achitate de 6 instituții. Totodată, auditul de performanţă privind sistemul de pensii în Republica Moldova, realizat de Curtea de Conturi în 2015, a constatat că sistemul informaţional pentru stabilirea pensiilor organelor de forţă este unul învechit şi nu asigură procesarea eficientă a datelor.

În acelaşi timp, situaţia curentă, determină lipsa unei informaţii sistematizate privind cheltuielile reale aferente tuturor categoriilor de pensii, numărul efectiv de pensionari în Republica Moldova, precum şi alţi indicatori relevanţi.

Premierul Pavel Filip a subliniat că măsura respectivă face parte dintr-un proiect amplu de reformare a sistemului de pensii. majorate pensiile celor, care se pensionează începând cu anul 2017, dar vor fi și valorizate pensiile celor care s-au pensionat după anul 1999 și au fost defavorizați la calcularea pensiei.