Agenția de Mediu monitorizează, evoluția radioactivității mediului și anunță că, în prezent, nu sunt înregistrate modificări ale fondului radioactiv în limite ce ar depăși valori maxime admise și vă prezintă informația privind nivelul fondului radioactiv pe teritoriul Republicii Moldova pentru 10 august 2022, până la ora 8.00:

În data de 10 august 2022, până la ora 8.00, valorile înregistrate ale echivalentului dozei ambientale a radiației gama pe teritoriul Republicii Moldova la stațiile cu monitorizare manuală (Soroca, Fălești, Cornești, Bravicea, Bălțata, Leova, Comrat) constituie:

Minima: 0,10  μSv/h – la stația Bălțata

Maxima: 0,17  μSv/h– la stația Comrat

Valorile înregistrate ale echivalentului dozei ambientale a radiației gama pe teritoriul Republicii Moldova la stațiile cu monitorizare automată (Briceni, Bălți, Chișinău, Ștefan Vodă, Cahul) constituie:

Minima: 0,10 μSv/h – la stația Chișinău la ora 6.40

Maxima: 0,17 μSv/h – la stația Cahul la ora 1.40

Limita de avertizare pentru teritoriul Republicii Moldova este de 0,25 microSievert/h, stabilită de către Ministerul Sănătății, în conformitate cu normele fundamentale  nr. 06.5.3.3.4 din 27.02.2001 de radioprotecție. Cerințe și reguli igienice (NFRP-2000).

Totodată, potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, la moment, nu există careva riscuri pentru populație privind o eventuală expunere la radiații ionizante și administrarea în scop profilactic a preparatelor de Iod stabil (ioduri de potasiu) este inoportună, deoarece nu există niciun temei rezonabil, se arată în comunicat.