Serviciul Fiscal de Stat a anunțat disponibilitatea cesionării creanțelor fiscale față de debitorii aflați în procedură de insolvabilitate.

Potrivit Bizlaw.md, pentru încheierea contractului de cesiune a creanțelor, urmează a fi prezentate ofertele, pe suport de hârtie prin intermediul serviciului poștal la adresa: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9 sau electronic la adresa de e-mail: [email protected], care trebuie să conțină concomitent următoarele elemente:

  • datele de identificare ale cesionarului: denumirea/numele și prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal, sediul, codul fiscal, numărul de telefon/fax, adresa de e-mail;
  • datele de identificare ale debitorului, respectiv denumirea și codul fiscal;
  • prețul cesiunii (în lei);
  • acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în cazul în care oferta se depune de către o persoană fizică;
  • împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe cesionar, în cazul în care oferta este depusă prin intermediul reprezentantului;
  • data și semnătura cesionarului sau a reprezentantului.

Cesiunea creanțelor fiscale va avea loc după acceptarea ofertei de către Serviciul Fiscal de Stat, precum și achitarea acestora.

Informația privind creanțele fiscale pe care SFS intenționează să le cesioneze, poate fi accesată aici.