Toți elevii și studenții din țară revin vineri, 1 septembrie, pe băncile școlilor și universităților. În acest an, în contextul obținerii de către Republica Moldova a statutului de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană, prima lecție pentru elevii din toată țara se va desfășura cu genericul „Moldova Europeană”.

Activitatea solemnă dedicată sărbătorii tradiționale „Primul sunet” se va desfășura pe 1 septembrie, ora 8:30, în toate instituțiile de învățământ general. Durata activității nu trebuie să depășească 45 de minute. 

Programul de activitate al instituției pentru 1 septembrie 2023 este la decizia Consiliului profesoral, cu informarea prealabilă a elevilor și părinților și va include activități de informare privind aspectele organizatorice și de management al clasei în noul an de studii.   

Ministerul Educației și Cercetării a transmis o circulară către instituțiile de învățământ general, conform căreia profesorii au elaborat mesajul educațional al primei lecții pentru ciclul primar, gimnazial și liceal. În funcție de vârsta elevilor sunt propuse tematici conexe pentru discuții ce vizează integrarea europeană, inclusiv obiectivele și valorile europene, libertatea și democrația unui stat.   

Pachetul informațional pentru prima oră din anul curent a fost elaborat cu implicarea  cadrelor didactice și a tinerilor care au făcut stagii de practică în instituțiile guvernamentale pe parcursul lunilor iulie-august, curent. Programul de stagii este implementat în comun de Guvernul Republicii Moldova și Delegația Uniunii Europene.  

Reamintim că prima lecție din anul de studii 2022-2023 a fost consacrată „Anului Recunoștinței”, dedicat eroilor căzuți în acțiunile de luptă pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova.