Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB) și un grup de deputați din Rada Supremă a Ucrainei, reprezentând partidul de guvernământ din Ucraina, „Sluga Naroda” au anunțat despre inițierea unui parteneriat politic.

Ambele partide fac parte din grupul liberalilor europeni ALDE, iar vizita la Chișinău a deputaților ucraineni are loc la o săptămână după Congresul de la Stockholm, care a confirmat aderarea cu drepturi depline a CUB și consolidarea poziției sale în cadrul celui de-al treilea grup politic în Uniunea Europeană.

„Noi susținem efortul eroic al poporului ucrainean în lupta contra agresiunii militare rusești și recuperarea deplină a controlului suveran al Ucrainei asupra teritoriilor uzurpate de statul agresor, restabilirea suveranității, integrității și independenței Ucrainei, în spiritul dreptului internațional. Condamnăm crimele de război și distrugerile masive contra Ucrainei. Susținem necesitatea unei cooperări mult mai intense între Ucraina și Republica Moldova în vederea combaterii terorismului, în toate formele și manifestările sale, restabilirii păcii, reglementării zonelor de conflict mocnit”, a declarat Igor Munteanu.

La rândul său, Vadim Halaichuk, Secretarul General al Partidului „Sluga Naroda”, Vicepreședinte al Comisiei pentru Integrare Europeană din Rada Supremă a Ucrainei, a apreciat mult inițierea unui dialog consistent cu partidul CUB, iar prima vizită pe care o întreprind deputații ucraineni are drept scop stabilirea unui parteneriat corect în beneficiul interesului național al Ucrainei și Republicii Moldova.

Președintele CUB, Igor Munteanu, a anunțat despre negocierea unui Acord de cooperare între CUB și Sluga Naroda, urmând ca documentul să fie aprobat la următoarele ședințe ale Biroului politic al celor două formațiuni politice, întemeiat pe susținerea valorilor democratice, a legăturilor politice, istorice, economice și culturale comune, precum și susținerea reciprocă a aderării depline și efective a Ucrainei și Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

„Pentru că facem parte simultan din cea mai largă familie europeană, ALDE, CUB și Sluga Naroda își exprimă interesul de a dezvolta un parteneriat activ și eficient de cooperare politică, care să fie util interesului național al Ucrainei și Republicii Moldova, care să sporească dialogul reciproc, să întărească cooperarea și înțelegerea comună, să oferim sprijin în formate multilaterale în care există interes”.

La rândul său, Fedir Venislavski, Șeful Subcomitetului pentru Apărare și Securitatea de Stat din Rada Superioară a subliniat că efortul politic de constituire a unui parteneriat politic pornește de la existența unui bagaj consistent de legături istorice și culturale, afinități culturale și identitate clar europeană.

Republica Moldova și Ucraina au multe legături și conexiuni istorice dar și probleme asemănătoare.

„Cu regret, statutul de neutralitate pe care îl are Republica Moldova în Constituție nu este o garanție de neagresiune din partea unui atacator. Federația Rusă a demonstrat că pentru ea, orice normă a dreptului internațional nu are nici o greutatez”.

De asemenea, oficialul a menționat că Federația Rusă duce un război terorist împotriva Ucrainei și a distrus peste 39 mii case de locuit, peste 3 mii de instituții de învățământ, peste o mie de instituții medicale și monumente de arhitectură și culturale.

„În acest război nedrept, de partea Ucrainei este toată lumea civilizată”, a conchis Fedir Venislavski.

În cadrul vizitei de două zile la Chișinău a deputaților din Rada Supremă a Ucrainei, cele două formațiuni au pus bazele unei platforme solide de comunicare și au fortificat relațiile bilaterale.

În particular, părțile au convenit să constituie grupuri comune de lucru, prin care să se identifice soluții la probleme legate de comerțul reciproc, transport, agricultură și exporturi, inclusiv în ceea ce privește remedierea problemelor agricultorilor moldoveni, afectați de șocul destrămării lanțurilor logistice din Ucraina, ca urmare a agresiunii militare. Părțile au inițiat consultări asupra unor viziuni comune asupra modalităților de rezolvare comprehensivă a conflictului transnistrean, sporirea nivelului de securitate regională și schimbul de experiență politică și sprijin reciproc.

sursa