Unitatea Consolidată pentru Implementarea programelor IFAD (UCIP IFAD) în anul 2024 va continua suportul oferit mediului antreprenorial agricol din Republica Moldova printr-o gamă variată de produse financiare și suport tehnic.

Totodată, prin intermediul Autorităților Publice Locale (APL) va fi acordat suport grupurilor de producători pentru construcția infrastructurii de irigare care va permite comunităților rurale de agricultori de a fi mai rezilienți în fața schimbărilor climaterice tot mai acute din ultimul timp.

Astfel, UCIP IFAD vine în anul curent  cu un portofoliu financiar de circa 210 milioane de lei care va permite susținerea financiară prin intermediul granturilor, creditelor cu porțiune de grant a cel puțin 300 de producători agricoli. Aceste planuri au fost aprobare de către reprezentanți ai Parlamentului, ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, ministerului Finanțelor și societății civile, care fac parte din Comitetul pentru Supravegherea Programelor IFAD.

Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), Vladimir Bolea a accentuat importanța sprijinului acordat de IFAD în implementarea planurilor strategice de dezvoltare a sectorului agricol din Moldova. 

„Vom susține în continuare agricultorii pentru a-și dezvolta afacerile și pentru a-și valorifica ideile. Astfel, vom crea noi locuri de muncă și vom contribui la dezvoltarea țării. Pentru a ajuta mediul de afaceri din domeniul agricol, ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a inițiat o serie de reforme pentru a reduce barierele birocratice și diminua povara administrativă. În anul 2024 ne vom axa pe segmentul inițierii și atragerii de noi proiecte pentru a susține fermierii din țara noastră. În context, UCIP IFAD este un model de succes pentru Moldova”, spune Vladimir Bolea. 

La rândul său, directorul UCIP IFAD, Iurie Ușurelu a reiterat angajamentul asumat de instituție pentru a dezvolta un parteneriat solid cu APL și un sprijin consistent pentru mediul antreprenorial agricol din Republica Moldova.

Acesta subliniază că, crearea oportunităților de lansare și dezvoltare a afacerilor agricole de succes este misiunea principală a instituției. 

„Au fost analizate provocările agricultorilor și vom oferi soluții palpabile pentru depășirea provocărilor privind reziliența climatică prin dezvoltarea infrastructurii de irigare, susținerea grupurilor de producători pentru achiziționarea echipamentului pentru unitățile de procesare, a startup-urilor inițiate de tineri și femei, etc.”, mai spune Iurie Ușurelu. 

În același timp, prin intermediul prestatorilor de servicii în afaceri, pentru cel puțin 500 de fermieri va fi oferită asistență tehnică pentru pregătirea  setului de acte pentru finanțare și elaborarea planurilor de afaceri; asistență post-finanțare (mentorat) prin dezvoltarea abilităților antreprenoriale prin mai multe instrumente și activități individuale sau de grup și instruiri antreprenoriale.

Pentru facilitarea accesului la produsele financiare UCIP IFAD, Comitetul pentru  Supravegherea Programelor IFAD a operat modificări în Manualul operațional al Programului „Îmbunătățirea capacităților pentru transformarea zonei rurale” (IFAD VIII).

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD din Republica Moldova are rolul de mobilizare a  fermierilor mici acordând posibilităţi celor din mediul rural de a  accesa servicii financiare, a spori atât sustenabilitatea produselor agricole cât şi a veniturilor.  Instituția de suport antreprenorial are deschise apeluri active pentru mai multe mecanisme finaciare. Pentru detalii suplimentare, vezi aici.

sursa