Participanții la lichidarea consecințelor avariei de la C.A.E. Cernobîl vor fi asigurați medical de către stat. Guvernul a votat amendamentul înregistrat de deputații PSRM, Vladimir Odnostalco și Alla Darovannaia, la Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală.


Potrivit inițiativei deputaților PSRM, participanții la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl intră în categoria persoanelor asigurate de Guvern.

Cheltuielile necesare pentru încadrarea acestor categorii în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală (AOAM) vor fi acoperite din contul și în limita transferurilor de la bugetul de stat pentru categoriile de persoane asigurate de Guvern.


Aceste modificări vor intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.


Guvernul și-a asumat astăzi răspunderea în fața Parlamentul prin adoptarea rectificărilor la mai multe legi printre care Legea bugetului de stat, Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, Legea cu privire la sistemul unitar de salarizare.