Octavian Calmîc: „Republica Moldova trebuie să-și mențină poziție de lider regional în domeniul tehnologiilor informaționale”

Pe parcursul ultimilor ani, datorită unui management eficient, domeniul tehnologiilor informaționale a fost gestionat foarte eficient, fapt care a poziționat Republica Moldova printre liderii regionali în sectorul dat. Menținerea și fortificarea poziției de lider în domeniul tehnologiilor informaționale va constitui una din misiunile de bază a Ministerului Economiei și Infrastructurii (MEI), care a preluat gestionarea domeniului respectiv.

O declarație în acest sens a fost făcută astăzi de viceprim-ministrul, Octavian Calmîc, ministru al Economiei și Infrastructurii, în cadrul întrevederii cu colectivul fostului  Minister al Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, absorbit în rezultatul reformei Guvernului de MEI.

În cadrul dialogului, vicepremierul Octavian Calmîc a menționat că toate reorganizările sunt desfășurate în cadrul unui amplu proces de reformare a administrațiilor de toate nivelele și are drept scop eficientizarea activității structurilor de diferit nivel, reieșind din competențele acestora.

„Ministerele se vor ocupa de elaborarea și implementarea politicilor și strategiilor de dezvoltare, iar agențiile sau alte entități din subordine de implementarea practică a acestora. În acest sens, în urma reformei, în noua structură a Ministerului Economiei și Infrastructurii se vor regăsi un anumit număr de specialiști, care elabora aceste politici, iar cei care activează în subdiviziuni de suport se vor putea regăsi în structuri similare a noului minister. Dar, toate angajările vor fi efectuate în baza unui concurs și pe principii de profesionalism a candidaților”, a spus ministrul Octavian Calmîc.

Referindu-se la acțiunile care sunt desfășurate în procesul de reorganizare a structurii, ministrul Octavian Calmîc a menționat că în timpul apropiat va fi elaborat Regulamentul de activitate a MEI, stabilită structura și numărul de personal. „Sunt sigur că vom forma o structură funcțională, care va dirija eficient domeniile de responsabilitate care ne revin, asigurând, în acest mod, o dezvoltarea economică a țării pe toate dimensiunile”, a accentuat ministrul Economiei și Infrastructurii.

Potrivit lui Octavian Calmîc, la moment o un grup de experți, format din ministerele comasate, elaborează un program comun de priorități ale MEI pe termen scurt, până la finele anului, concomitent schițând și un amplu program de acțiuni pe termen scurt, mediu și lung, reieșind din programul de guvernare și programele de dezvoltare a țării, trasate de actualul Guvern.