Primăria municipiului Chișinău informează despre instituirea Serviciului Asistență Stradală. Acesta va funcționa în subordinea Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului și va contribui la consolidarea sistemului de protecție a copiilor, în special a celor care vagabondează, cerșesc, consumă substanțe toxice sau narcotice.

Potrivit Primăriei municipiului Chișinău, în cadrul noii structuri vor activa psihopedagogi, psihologi, asistenți sociali, voluntari etc. Serviciul va fi finanţat din sursele bugetului municipal Chișinău, precum și din mijloace proprii (donații, granturi, sponsorizări).

Serviciul Asistenţă Stradală va organiza activități de informare, sensibilizare, activități socio-educative, inclusiv în cadrul centrelor comunitare pentru copii, dar şi activităţi de asistență socială, precum identificarea copiilor în situație de risc în stradă, evaluarea complexă a cazurilor parvenite în adresa Serviciului, documentarea beneficiarilor și stabilirea statutului acestora, plasamentul de urgență sau planificat al beneficiarilor, școlarizarea lor şi comunicarea cazurilor identificate către autorităţile tutelare. Noul serviciu va funcţiona între orele 8.00 – 24.00.

Serviciul Asistență Stradală va conlucra cu organele afacerilor interne şi, în mod special cu  Birourile Siguranță Copii din cadrul inspectoratelor de poliție de sector din municipiul Chișinău în vederea identificării copiilor și soluționarea cazurilor.

De asemenea, noua structură va stabili un parteneriat cu instituţiile medicale pentru efectuarea investigaţiilor primare ale beneficiarilor, consultarea medicilor de familie şi de profil. Copiii în privinţa cărora se vor stabili probleme grave de sănătate vor fi transportaţi la Spitalul clinic municipal de copii „Valentin Ignatenco”, informeaza SubiectulZilei.

În acelaşi timp, tinerii care cer adăpost şi sunt băştinaşi din municipiul Chişinău vor fi investigaţi medical în serviciul de urgenţă a SCMC „Valentin Ignatenco”, iar cei din alte localităţi – în serviciul de urgenţă al IMSP „Institutul mamei şi copilului”.

Pe parcursul anului 2016 de către serviciile de profil la nivelul municipiului Chişinău au fost efectuate 70 de razii de depistare a copiilor aflaţi în situaţii de risc în stradă, în urma cărora au fost identificaţi 87 de tineri. Din numărul acestora, doar 34 erau din municipiu, iar ceilalţi din alte localităţi ale ţării.

În anul 2017, au fost organizate 132 de razii şi depistaţi 94 de copii. De menţionat că din cei 94 de tineri, 16 sunt din municipiu, iar 78 din alte localităţi, iar 95 la sută din copiii identificaţi în stradă pe parcursul anului trecut au fost plasaţi în centrele de plasament de mai multe ori.