Instituțiile publice vor fi mai securizate. Guvernul a aprobat cerințele minime de securitate cibernetică

Instituțiile publice vor fi mai securizate. Cabinetul de miniștri a aprobat cerințele minime obligatorii de securitate cibernetică. Noile prevederi vor fi implementate în cadrul instituțiilor administrației publice centrale din Republica Moldova și vor contribui la sporirea gradului de securitate şi încredere în spaţiul digital.

Cerințele minime obligatorii de securitate cibernetică vor fi divizate în două categorii: cerințele de nivelul 1, care se referă la utilizarea tehnologiilor informaționale în activitatea instituțiilor, și cerințele de nivelul 2, de securitate cibernetică avansată, destinate instituțiilor care prestează servicii bazate pe tehnologiile informaționale și comunicații. Proiectul conține standarde de securitate pentru ambele niveluri, inclusiv privind securitatea fizică și cea operațională, schimbul de date.

Totodată, documentul delimitează responsabilitățile autorităților publice în domeniul reglementării procedurilor interne ce vor asigura gradul necesar de securitate cibernetică. Astfel, instituțiile publice vor fi responsabile pentru efectuarea auditului intern de securitate cibernetică, instruirea personalului, elaborarea ghidului de utilizare a poștei electronice și alte activități ce vor contribui la procesarea și accesarea în siguranță a datelor.

Noile cerințe urmează să fie implementate integral, în toate instituțiile administrației publice centrale, până la finele anului curent.