Inspectoratul General al Poliției face din nou apel la Primăria mun. Chișinău să dea curs implementării recomandărilor incluse în cele 136 de prescripții și 23 de sesizări privind corecțiile de trafic, organizarea circulației rutiere, securizarea trecerilor pentru pietoni, iluminatul stradal, defrișarea arborilor pentru asigurarea vizibilității indicatoarelor rutiere, optimizarea regimului de lucru al semafoarelor, reparația drumurilor și remedierea altor probleme de infrastructură rutieră care duc la blocarea traficului rutier și punerea în pericol a cetățenilor.

De asemenea, IGP solicită Primăriei conformarea exercitării competențelor pe liniile de activitate pornind de la reglementările cadrului legal, astfel încât fiecare autoritate să-și realizeze sarcinile corespunzător. Totodată,  atenționăm că este inacceptabilă antrenarea Poliției în polemici ce depășesc caracterul operațional al activității, inclusiv condiționarea colaborării și comunicării pe subiectele sensibile pentru cetățeni.

În altă ordine de idei, IGP insistă asupra revenirii la practica includerii pe ordinea de zi a ședințelor operative săptămânale ale Primăriei mun. Chișinău a subiectelor prezentate de către Direcția de Poliție a mun. Chișinău, întrucât subdiviziunea vizată este responsabilă de asigurarea ordinii și siguranței publice în capitală.

IGP face apel la factorii de decizie ai Primăriei să dea curs implementării acțiunilor incluse în proiectul de Plan întocmit anterior de MAI și APL, în care sunt prevăzute măsuri urgente de rezolvare a problemelor de siguranță a cetățenilor și confortului acestora. Precizăm că din moment ce nu au fost transmise propuneri de modificare, solicităm întreprinderea imediată a măsurilor indicate în Planul menționat anterior. Subliniem că inacțiunea poate determina prejudicii nu doar de ordin moral, context în care se poate recurge deja la aprecierea sub aspect legal asupra responsabilității survenite ca rezultat al eschivării.

Cu referire la subiectul abordat de creare a „poliției municipale”, reiterăm că, la moment, conform prevederilor art.399 alin.2 și art. 42310  din Codul Contravențional,  APL dispune de competența de constatare și examinare a contravențiilor, fiindu-i atribuit și statutul de agent constatator. Astfel, sunt în drept să constate contravenții și să încheie procese-verbale, inclusiv „specialiștii principali și specialiștii superiori din cadrul administrației publice locale desemnați de către primar” cu referire la încălcarea regulilor de gestionare a deșeurilor, construcții neautorizate și intervenții neautorizate la construcțiile existente, încălcarea regulilor de asigurare a curățeniei în localități, încălcarea regulilor de comerț, încălcarea legislației cu privire la publicitate, etc. Printr-o eventuală instituire a „poliției municipale”, în asemenea circumstanțe, cu certitudine nu vor fi substituite atribuțiile Poliției.

Pe această cale, informăm că Poliția va continua să activeze pe compartimentul prevenirii și combaterii fenomenului infracțional, asigurarea securității publice și siguranței societale în orice condiții, așa cum prevede legea.

Reamintim că, misiunea noastră, a Poliției și administrației publice locale este comună, de asigurare a securității și ordinii publice, prin analizele de risc realizate la nivel instituțional și conformarea la cerințele cetățenilor față de siguranța lor, cu orientarea serviciilor prestate de noi în beneficiul oamenilor, indiferent de statutul acestora, se arată în comunicat.