Criza de la Întreprinderea ”Apă-Canal Chișinău”, care în continuare înregistrează datorii din cauza tarifelor mici pentru serviciile prestate, a fost adusă la cunoștință reprezentanților Consiliului Europei. Situația critică în care se află operatorul a fost descrisă într-o notă informativă transmisă de primarul Capitalei, Ion Ceban, Congresului Autorităților Locale și Regionale din Europa.

În scrisoare se vorbește despre faptul că în primele luni ale anului 2023, chiar și după aprobarea unor tarife ajustate la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, întreprinderea nu poate să-și onoreze obligațiunile în mărimea integrală, inclusiv serviciul datoriei pe acordurile de împrumut internaționale.

”La situația din 14 martie, datoria creditoare a SA ”Apă-Canal Chișinău” față de furnizori și creditori constituie aproximativ suma de 131,2 mil. lei, dintre care 58 mil. datorii pentru energia electrică, 38,8 mil. lei datorii pentru gazele naturale și 82,5 mil. lei datorii cu termen de scadență expirat față de furnizori. Situația operatorului însă s-a înrăutățit brusc în ultimele luni ale anului 2022, în special din cauze cum ar fi creșterea extraordinară a prețurilor pentru resursele energetice, la reactivi, precum și de lipsa de acoperire prin tarife a serviciului datoriei pe împrumuturile investiționale contractate în anul 2013 de la BERD și BEI”, se arată în documentul transmis Consiliului Europei.

Un alt factor sesizat în activitatea ”Apă-Canal Chișinău” reprezintă pierderile tehnologice și consumurile tehnologice, de care ANRE nu ține cont în elaborarea tarifului.

”Metodologia de aprobare a tarifelor nu este adaptată la realitățile rețelelor tehnico-edilitare, care au un termen de exploatare de 2-3 ori mai mare, decât cel normativ generând scurgeri/pierderi latente din cauza că rețelele de apă sunt construite cu utilizarea tehnologiilor şi materialelor de execuție din veacul trecut”, se arată în scrisoare.

Primarul Capitalei a precizat în document că au fost făcute mai multe adresări către instituțiile statului, însă, cu regret, autoritățile centrale nu au dat curs solicitărilor.

”Despre situația de la ”Apă-Canal Chișinău” au fost informate corespunzător autoritățile publice centrale, partenerii de finanțare și creditorii mari ai întreprinderii. ANRE a avut o părere negativă și a anunțat că, în opinia sa, tarifele din contra urmează a fi micșorate, iar grupul de lucru pentru modificarea legii de specialitate nu s-a întrunit vreodată pentru a dezbate propunerile acumulate. De asemenea, în ultima perioadă au fost făcute adresări către instituțiile statului, în special CSE a Republicii Moldova cu solicitarea de a fi alocate surse financiare, care ar permite întreprinderii achitarea facturilor pentru resursele energetice (energia electrică și gazelele naturale), precum și achitarea taxelor și impozitelor eșalonat. Adresările au fost examinate, dar solicitările ACC au fost respinse, constatându-se astfel o tratare inechitabilă și diferită față de alți furnizori cum ar fi: SA Termoelectrica și SA Moldovagaz, care au beneficiat de suporturi financiare pentru plata în avans a consumului de resurse energetice”, se precizează în nota informativă prezentată CORLEAP.