În spaţiile verzi din mun. Chişinău continuă procesul de cosire a ierbii. Prima tundere de primăvară este necesară atât pentru a mări densitatea de creștere a ierbii, cât și pentru eliminarea, în stadiu incipient, a paraziților vegetali, anunță Primăria Capitalei.
Revigorarea gazonului din municipiul Chișinău se face inclusiv prin aerarea și scarificarea ierbii, acest proces va asigura o creștere rapidă a acesteia în perioada primăverii. La fel, în contextul lucrărilor menționate, are loc completarea golurilor, prin însămânțare.

Potrivit Asociației „Spații Verzi”, cositul ierbii reprezintă o etapă esențială în vederea obținerii unui gazon bogat, fără goluri şi rezistent.

În același timp, în spațiile administrate de Asociația „Spații Verzi” continuă activitățile cotidiene de menținere a curățeniei în parcuri, de întreținere a florăriilor și de curățare a coronamentului arborilor.