Alocaţiile pentru copiii aflaţi în plasament se măresc. Guvernul a aprobat majorarea

Alocaţiile pentru copiii plasaţi în case de tip familial şi serviciul de asistenţă parentală profesionistă se vor mări. Majorările aprobate de guvern vor intra în vigoare de la 1 ianuarie.

Astfel, conform documentului aprobat, alocaţia pentru întreţinerea unui copil aflat în casă de tip familial va fi majorată cu 100 de lei şi va constitui 750 de lei pe lună.

Totodată, alocația pentru întreținerea copilului în serviciul asistență parentală profesionistă va fi mărită până la 31 lei pe zi. Costul majorăriilor este de peste un milion de lei şi va fi acoperit din bugetele administrațiilor publice locale.

De asemenea, va fi mărit şi ajutorul material pentru însănătoșirea persoanelor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl. Acesta va fi determinat reieșind din salariul mediu lunar pe țară stabilit pentru anul precedent şi va fi stabilit în dependență de gradul dizabilității şi perioada participării persoanelor la lichidarea urmărilor avariei de la Cernobîl.

Prin urmare, câte două salarii medii vor primi persoanele cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii, 1,5 salarii medii – angajaţii subdiviziunilor de risc care au rămas cu dizabilităţi de pe urma avariei. În timp ce persoanele care au participat la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl în anii 1986 -1987 vor primi câte un salariu mediu, iar cei delegaţi în perioada anilor 1988 – 1990 vor primi ajutor material în valoare de 50% din salariul mediu lunar pe ţară pentru anul precedent.