Agenția ONU pentru Refugiați (UNHCR) împreună cu partenerii Centrul de Drept al Avocaților și Centrul de Caritate pentru Refugiați au deschis un nou Punct Albastru la Centrul de Cazare Temporară pentru Solicitanții de Azil din Chișinău. Aici, solicitanții de azil, refugiații și reprezentanții comunității locale pot primi informații, consiliere juridică și o serie de alte servicii, printre care sprijin psihologic, recomandări în domeniul ocupării forței de muncă și îndreptări pentru asistență medicală și educație.

„Evenimentul de astăzi este foarte important pentru Centrul de Cazare și locatarii Centrului, deoarece a fost creat un punct unic, Punctul Albastru unde vor putea beneficia de ajutor și serviciile oferite. Punctul Albastru înseamnă creșterea calității serviciilor prestate pentru solicitanții de azil”, a spus Iulian Popov, șeful Direcție Azil și Integrare din cadrul Biroului Migrație și Azil al Ministerului de Interne al Republicii Moldova.

„Punctul Albastru de la Centrul de Cazare Temporară va fi o platformă pentru solicitanții de azil și refugiații din diferite țări care va răspunde, în mare parte, nevoilor lor, în special cele ale mamelor și copiilor și ale altor grupuri vulnerabile”, a declarat Djavid Paknehad, directorul Centrului de Caritate pentru Refugiați.

Centrul de Cazare temporară găzduiește 84 de solicitanți de azil de diferite naționalități, printre care ucraineni, afgani și sirieni.

UNHCR și UNICEF, Fondul ONU pentru copii, împreună cu autoritățile locale și partenerii internaționali, operează o rețea de Puncte Albastre pentru refugiații din Ucraina de-a lungul principalelor puncte de trecere și rute de tranzit din Moldova.

„Acest Punct Albastru este o completare la rețeaua existentă de spații sigure pentru femei și copii, unde refugiații și membrii comunității locale pot avea acces la serviciile individuale de care au nevoie”, a declarat Bertrand Blanc, coordonatorul operațional principal al Agenției ONU pentru Refugiați în Moldova. „Efortul colectiv, care implică agențiile ONU, societatea civilă locală și entitățile guvernamentale care lucrează împreună este ceea ce garantează furnizarea serviciilor de calitate de către Punctele Albastre.”.

Răspunzând nevoilor critice ale refugiaților din Republica Moldova, UNHCR împreună cu UNICEF au deschis până în prezent nouă Puncte Albastre pe întreg teritoriul țării.