Termoelectrica SA informează că, la 9 noiembrie curent, în corespundere cu pct.146 din Metodologia de calculare, aprobare şi aplicare a preţurilor şi tarifelor reglementate pentru producerea energiei electrice şi termice, pentru serviciile de distribuţie şi furnizare a energiei termice, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrare al ANRE nr. 396 din 01.11.2019, a solicitat Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică ajustarea extraordinară a preţului pentru energia electrică produsă şi a tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către Termoelectrica SA cu aplicarea din 01 noiembrie 2021.

Necesitatea ajustării extraordinare este influenţată de majorarea preţurilor la gazele naturale procurate cu cca 115,3 % (de la 4018 lei/1000 m3  fără TVA conform structurii preţului/tarifului în vigoare, aprobate prin Hotărârea CA ANRE nr. 60/2020  din  10.03.2020 Privind preţul la energia electrică produsă şi tariful pentru energia termică livrată consumatorilor de către S.A. „Termoelectrica” la 8650,2 lei/1000 m3  fără TVA).

Actualmente,  Termoelectrica SA aplică din martie 2020 preţul la energia electrică produsă de 116 bani/kWh (fără TVA) şi tariful pentru energia termică  – de 1122 lei/Gcal (fără TVA), fiind inclus în structura tarifelor preţul de procurare a gazelor naturale de 4018 lei/1000m.

Conform estimărilor Termoelectrica SA, preţul pentru energia electrică produsă ar urma să crească  cu 121 bani/kWh, până la 237 bani/kWh (fără TVA), iar tariful pentru energia termică livrată consumatorilor ar urma să crească cu 650 lei/Gcal, până la 1772 lei/Gcal (fără TVA).

Ajustarea tarifelor în regim de urgenţă are drept scop neadmiterea acumulării datoriilor şi intrarea în incapacitate de plată din cauza neacoperirii consumului de gaze naturale din structura tarifelor în vigoare, deoarece Termoelectrica SA procură cca 32,7 la sută din tot volumul de gaze naturale furnizate de S.A. Moldovagaz.