Moldsilva anunță că prețul lemnelor de foc nu va fi majorat în acest sezon. Astfel, lemnele vor fi vândute la același preț ca și anul trecut. Reprezentanții agenției au lansat și o campanie de asigurare a populației cu lemne pentru iarnă. Prețurile nemodificate sunt disponibile doar la depozitele întreprinderilor silvice de stat subordonate agenţiei de specialitate.

Orice alte oferte şi  diversitate de preţuri propuse pe piaţă fac obiectul exclusiv al activităţii agenţilor economici privați, ce nu au nimic comun cu activitatea entităților publice din cadrul ramurii silvice.

Totodată, pentru organizarea eficientă a procesului de asigurare a populaţiei cu lemne de foc, Agenţia „Moldsilva” a expediat în adresa tuturor Autorităţilor Publice Locale (nivel de raion) informaţia necesară şi detaliată referitor la modalitatea de colaborare în procesul de asigurare a populaţiei cu lemne de foc. Directorii entităţilor silvice subordonate (întreprinderile teritoriale) vor organiza sistematic întâlniri cu participarea comunităţilor şi autorităţilor locale, în vederea stabilirii măsurilor necesare pentru asigurarea conformă şi în volum deplin a solicitanţilor prioritari cu lemne de foc, reieşind din stocul disponibil. În acelaşi scop se va solicita în modul corespunzător de la unităţile administrativ-teritoriale, în hotarele cărora este amplasat fondul forestier administrat, lista centralizată a potenţialilor beneficiari/solicitanţi de lemne de foc.

În acelaşi context, pentru excluderea situaţiilor de incertitudine, în cadrul  Agenţiei „Moldsilva”  vor fi prezentate cu regularitate rapoarte despre volumul masei lemnoase eliberat solicitanţilor prioritari şi se va asigura publicarea pe paginile web ale entităţilor silvice din subordine a informaţiilor referitor la produsele lemnoase şi nelemnoase comercializate (cataloage de preţuri), cu actualizarea zilnică a stocurilor disponibile.