În vederea asigurării unei supravegheri adecvate a activității de audit, Guvernul, la inițiativa Ministerului Finanțelor, a aprobat astăzi, Criteriile de dimensionare a subdiviziunilor de audit intern din cadrul ministerelor și autorităților administrative din subordinea acestora.

Inițiativa reflectă angajamentul de a asigura că toate subdiviziunile de audit intern au capacități și personal suficient, ceea ce le va permițe să funcționeze la capacitatea maximă și să ofere asigurări de încredere privind gestionarea resurselor publice.

Potrivit hotărârii, subdiviziunile de audit intern din cadrul autorităților publice centrale va fi dimensionată în baza volumului de activitate. Astfel, numărul minim de unități de personal al subdiviziunilor de audit intern din cadrul ministerelor și autorităților administrative din subordinea acestora se va determina prin aplicarea unor criterii prestabilite.

Criteriile de dimensionare a auditului intern urmează a fi aplicate începând cu 1 ianuarie 2024. Pentru Cancelaria de Stat și alte autorități administrative centrale din subordinea Guvernului acestea poartă caracter de recomandare.