Secretarul responsabil adjunct al Comisiei de admitere din cadrul USMF „Nicolae Testemițanu”, Vladislav Badan a menționat că numărul total de dosare depuse în original a fost cu 20% mai mare în anul curent, comparativ cu anul precedent.

Astfel, din numărul total de 1.667 de dosare, 1.266 au fost depuse în original, ceea ce a permis completarea tuturor locurilor cu finanțare bugetară și a majorității locurilor în bază de contract.

„Chiar dacă există tendința de migrare a tinerilor la studii peste hotare, totuși credem că medicina și farmacia sunt domenii care necesită prezența tinerilor acasă. Universitatea noastră face față solicitărilor și tuturor provocărilor, suntem întotdeauna deschiși pentru dezvoltare continuă și factorul principal este că la universitatea noastră se fac studii de calitate, studii performante, ceea ce, respectiv, contribuie la sporirea numărului de candidați care optează pentru USMF „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova și decid să studieze în țară”, a spus Vladislav Badan.

Cel mai mare concurs pentru ocuparea locurilor bugetare s-a înregistrat la Stomatologie (10 locuri) – 35,6 persoane pe un loc, urmat de specialitatea Fiziokinetoterapie și reabilitare medicală (5 locuri), unde concursul a fost de 9,0 candidați/loc, la Farmacie (10 locuri) – 5,9 candidați/loc, la specialitatea Medicină (440 de locuri) concursul a fost de 1,7 candidați/loc, la Asistenţă medicală generală (10 locuri) – 1,6 candidați/loc, la Optometrie (5 locuri) – 1,4 candidați/loc, la Tehnologie radiologică (10 locuri) – 0,7 candidați/loc și la Sănătate publică (10 locuri) – 0,3 candidați/loc.

Cea mai mare cerere pentru programele de studii de master s-a înregistrat la Management în sănătate publică și la Nutriție umană.

În perioada 8-11 august curent la USMF „Nicolae Testemițanu” va fi organizată sesiunea suplimentară de admitere pentru 51 de locuri neacoperite la studii în bază de contract: 8 la programul de studii superioare integrate Farmacie și 43 de locuri la programele de licență – 6 locuri la Optometrie, 19 la Sănătate publică, 5 la Asistență medicală generală și 13 locuri la Tehnologie radiologică.

Totodată, Comisia de admitere a Universității anunță desfășurarea sesiunii suplimentare de admitere la studii superioare de master (ciclul II), unde au rămas neacoperite 9 locuri în bază de contract: 3 la programul Nutriție umană și 6 la Sănătate mintală publică.

În anul curent, Planul de admitere cu finanțare de la bugetul de stat pentru studii de licență și integrate a fost majorat până la 500 de locuri, cu 50 mai multe față de anul trecut, inclusiv 25 de locuri pentru candidații din raioanele de est ale republicii (Medicină – 440, câte 10 locuri pentru Stomatologie, Farmacie, Asistență medicală generală, Tehnologie radiologică și Sănătate publică și câte 5 locuri pentru Optometrie și Fiziokinetoterapie și reabilitare).

În bază de contract au fost prevăzute 678 de locuri (Medicină – 350, Stomatologie – 118, Farmacie – 80, Sănătate publică – 20, Optometrie – 20, Asistență medicală generală – 20, Tehnologie radiologică – 20, Fiziokinetoterapie și reabilitare – 50 de locuri).

Pentru studii superioare de master au fost oferite 57 de locuri (10 cu finanțare bugetară și 47 de locuri în bază de contract) la programele: Management în sănătate publică – 25 de locuri în bază de contract, Tehnologii moleculare în sănătate – 5 locuri (4 la buget și 1 la contract) Nutriție umană – 12 locuri (2 la buget și 10 la contract), Optometrie clinică – 3 locuri (2 la buget și 1 la contract), Sănătate mintală publică – 12 locuri (2 la buget și 10 la contract).