Primăria Capitalei, împreună cu reprezentanţii UNICEF Moldova şi cei ai Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului, au făcut totalizările Proiectului de asistență tehnică care a ajuns la final „Consolidarea Sistemului de Protecție a Copilului, inclusiv a Serviciilor Sociale din municipiul Chișinău”. Toate acțiunile în cadrul acestui proiect au fost realizate în baza Memorandumului de Înțelegere încheiat între Primăria Municipiului Chișinău și UNICEF în iulie 2022.

”Mă bucur de rezultatele acestui proiect de succes realizate cu eforturi comune, practicile căruia pot fi aplicate şi în alte raioane ale Republicii Moldova, dar şi peste hotarele ţării. Împreună cu partenerii noştri, UNICEF Moldova, care au împărtășit aceeași viziune ca și noi, am reuşit să ne focusăm pe cele mai importante probleme din domeniul protecţiei copilului. Şi în continuare ne vom axa pe categoriile vulnerabile, astfel ca nici un copil, inclusiv refugiat din Ucraina, să nu rămână fără ocrotire şi suport şi vom crea pentru aceştia un mediu mai sigur şi un viitor mai bun. Le mulţumesc partenerilor UNICEF Moldova pentru susţinere şi colaborare”, a declarat primarul Capitalei în cadrul unui eveniment dedicat totalizărilor programului.

Acest proiect a implicat o serie de inițiative, cum ar fi dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor sociale, formarea profesioniștilor din domeniu, crearea de rețele de sprijin pentru copii și familiile lor și multe altele. Prin aceste acțiuni, am reușit să dezvoltăm un sistem de protecție a copilului mai eficient și mai receptiv la nevoile comunității noastre.

În conformitate cu Planul de activitate, în scopul asigurării drepturilor copiilor și adolescenților din municipiul Chișinău, inclusiv copiilor refugiați, au fost extinse 7 tipuri de servicii sociale. Un accent deosebit a fost pus pe dezvoltarea Serviciilor de prevenire a separării copiilor de familie:

Dezvoltarea Serviciului de Asistență parentală profesionistă, inclusiv copiii refugiați. În perioada de implementare a proiectului au fost mai multe campanii de informare și sensibilizare a opiniei publice referitor la recrutarea asistenților parentali profesioniști. În urma acestor activități au fost recrutați 7 asistenți parentali profesioniști, în familiile cărora au fost plasați 13 copii.

Dezvoltarea Serviciului Casă de copii de tip familial, inclusiv copiii refugiați

Dezvoltarea Serviciului social Locuința socială asistată, inclusiv pentru adolescenții refugiați. La momentul actual de serviciu beneficiază 22 de tineri aflaţi în situaţii de risc, inclusiv 3 refugiați.

Dezvoltarea Serviciului social de zi pentru copii de vârsta 4 luni până la 3 ani. În serviciu sunt înscrişi 54 de copii.

Dezvoltarea Serviciului social Centru maternal pentru 7 cupluri mama – copil, inclusiv pentru copiii refugiați. Într-un termen de 3 luni prin Serviciu au trecut 5 cupluri mamă – copii, care au primit asistență, ghidare și protecție.

Dezvoltarea Serviciului social Centru de zi pentru copii în situații de risc, inclusiv pentru copiii refugiați. În serviciu sunt înscrişi 110 copii.

Dezvoltarea Serviciului social pentru copii aflați în situație de stradă, inclusiv copiii refugiați. Pe parcursul anului au fost asistaţi 100 de copii.

Pentru asigurarea vizibilității dar și promovarea serviciilor menționate în proiect a fost prevăzută o acțiune care se referă la consolidarea capacităților de comunicare ale DGPDC, inclusiv pentru promovarea drepturilor familiilor cu copii refugiaţi.

”Toate Serviciile dezvoltate, consolidate, create, sunt un răspuns prompt și punctat la necesitățile familiilor și copiilor din municipiul Chișinău, care se află în situație de dificultate sau risc.

Ne-am propus să continuăm să lucrăm împreună cu UNICEF Moldova, pentru un viitor mai bun pentru copiii noștri și pentru întreaga comunitate şi să dezvoltăm noi servicii pentru copilul aflat în situaţie de risc”, a concluzionat Ion Ceban.