În 2021, numărul căsătoriilor a crescut cu 1,5 ori comparativ cu anul precedent, pe fundalul descreșterii indicatorului dat în anul 2020 față de anul 2019 cu 25,3%. Numărul căsătoriilor la tineri a crescut brusc – cu 43,7% în cazul bărbaților și cu 44,2% – în cazul femeilor. Creșterea s-a înregistrat la toate grupele de vârstă, într-o măsură mai mare la grupul de 30-34 de ani sau de 1,5 ori atât la bărbați, cât și la femei, se arată în datele Biroului Național de Statistică.

În 2021 numărul divorțurilor la tinerii cu vârsta de 16-34 ani a crescut cu 10,3% comparativ cu anul 2020, în cazul bărbaților cu 7,6%, iar în cazul femeilor cu 12,4%.

Numărul total al divorțurilor pronunțate prin hotărâre judecătorească a constituit 9,9 mii de divorțuri, dintre care 47,4% revin femeilor și 33,9% bărbaților în vârstă de 16-34 ani.

Femeile tinere din mediul rural nasc la o vârstă mai tânără decât cele din mediul urban

Distribuția născuților-vii după vârsta mamei arată concentrarea acestora până la vârsta de 35 de ani (84% din total născuți-vii). Vârsta medie a mamei la prima naștere a fost de 25,1 ani. Mamele din mediul rural nasc la o vârstă mai tânără decât mamele din mediul urban, la 23,8 ani și, respectiv, 27,1 ani. În funcție de starea civilă a mamei, în anul 2021, numărul copiilor născuți de mamele tinere în afara căsătoriei a fost de 4,4 mii (18,0% din numărul total al născuților-vii, mamele cărora au vârsta de 14-34 ani).

Rata nașterilor timpurii la vârsta de 15-19 ani în anul 2021 a constituit 26,2 născuți-vii la 1000 femei de vârsta respectivă, fiind în scădere cu circa 1,1 p.p. comparativ cu 2020 (27,3 născuți-vii la 1000 femei).

Numărul întreruperilor de sarcină la femeile în vârstă de 15-34 ani este în scădere

În anul 2021, numărul întreruperilor înregistrate de sarcină la femeile în vârstă de 15-34 ani a constituit 6,2 mii de cazuri, fiind cu 66,6% mai puțin față de anul 2017. Dintre acestea, 92,7% au revenit femeilor în vârstă de 20-34 ani. La 1000 femei în vârstă de 15-34 ani au revenit 19,1 cazuri de întrerupere a sarcinii, se arată în comunicat.