Cabinetul de Miniștri a aprobat, în ședința de azi, Acordul dintre Guvernul Rep. Moldova și Guvernul Italiei privind recunoașterea actelor de studii.

Acordul respectiv a fost semnat între cele două Guverne la 23 februarie a.c.

Documentul stabilește bazele în vederea recunoașterii reciproce a actelor de studii oferite în învățământul superior al părților la nivelul de Licență și Master pentru a permite accesul la nivelul următori de studii. Acordul vine în sprijinul cetățenilor din Rep. Moldova în vederea facilitării continuării studiilor în Italia, țară de destinație pentru mulți migranți moldoveni.

Guvernul va remite Acordul aprobat spre informare către Parlament.