Participă – Promovează – Acționează pentru un mediu sănătos și protejat, cu aşa generic s-a desfăşurat Forumul organizaţiilor neguvernamentale de mediu, ediţia 2023, care a avut loc în perioada 16-17 martie la Chişinău şi care a întrunit circa 150 de participanţi din ţară şi străinătate.

În cadrul forumului, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis participanților un mesaj. ”Activiștii de mediu, specialiștii din domeniu, oamenii care și-au dedicat activitatea profesională și viața apărării mediului înconjurător sunt oameni importanți în societatea noastră. Voi educați tinerii, oamenii din comunitățile voastre, dar și toți cetățenii despre cum trebuie să avem grijă de mediul nostru înconjurător. Voi dați semnale de alarmă în caz de risc sau pericol și sunteți prima linie de apărare în cazul neglijenței sau abuzurilor comise sau admise de autorități. Munca voastră este necesară, prețioasă și importantă. Iar eu vreau ca guvernul și autoritățile locale să lucreze împreună cu societatea civilă pentru protejarea și folosirea mai rațională și mai grijulie a resurselor naturale din Moldova”, a relevat şefa statului. 

Agenda Forumului ONG-urilor de mediu a inclus ateliere de discuții, cu tematicile: managementul integrat al resurselor de apă; promovarea, protecția și conservarea biodiversității și a ariilor protejate; rolul ONG-urilor în trecerea la principiile economiei verzi; Convenția Aarhus și respectarea drepturilor omului la un mediu sănătos; gestionarea deșeurilor; eficiența energetică; schimbările climatice și reducerea riscurilor de dezastre; comunicare și informare de mediu; plantări forestiere comunitare prin valorificarea terenurilor degradate. 

Scopul întrunirii a constat în încurajarea colaborării în sectorul asociativ pentru protejarea mediului și promovarea drepturilor de mediu. Totodată, forumul constituie şi o platformă de comunicare și schimb de experiențe pentru reprezentanții societății civile, autoritățile publice centrale și locale, donatori și alte entități interesate de îmbunătățirea mediului și utilizarea eficientă a resurselor naturale. 

Evenimentul este organizat de către Asociația Obștească EcoContact, în parteneriat cu Consiliul Național al ONG-urilor de Mediu, cu suportul Suediei, al Centrului Național de Mediu și al Agenției Austriece pentru Dezvoltare  cu fonduri ale Cooperării Austriece pentru Dezvoltare.  

img23002166
img23002166

sursa