S.A. Energocom inițiază procedura de achiziție a gazelor, finanțată din sursele Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Prima licitație va avea loc astăzi, invitații de participare fiind expediate, în acest sens, tuturor companiilor precalificate.

Gazele ce vor fi achiziționate urmează a fi stocate și utilizate pentru consum anul viitor, conform solicitărilor SA Moldovagaz.

Procedura de achiziție va avea loc în conformitate cu regulile BERD, fiind accesată repetat tranșa de diversificare în valoare de 100 de milioane de euro din împrumutul acordat SA Energocom.

Tradițional, în scopul sporirii transparenței, la licitație au fost invitați reprezentanți din partea acționarului SA Energocom, ministerului de resort, diverse structuri de stat, dar și reprezentanți ai societății civile.