La începutul lunii aprilie, pensiile urmează să fie indexate cu 15 la sută. Coeficientul a fost calculat având în vedere creșterea procentuală a veniturilor proprii ale bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2022 față de anul 2021. Un proiect de lege în acest sens a fost propus pentru consultări publice.

Astfel, din luna aprilie, cuantumul pensiei minime pentru limită de vârstă va fi 2.620,62 lei. Totodată, cuantumul pensiei minime de dizabilitate va constitui:

 • 1.965,47 lei în cazul unei dizabilități severe;
 • 1.834,43 lei în cazul unei dizabilități accentuate;
 • 1.310,31 lei în cazul unei dizabilități medii.

Indexarea se va aplica pentru:

 • toate pensiile stabilite/reexaminate în temeiul Legii privind sistemul public de pensii;
 • pensiile pentru vechime în muncă stabilite în temeiul Legii cu privire la asigurarea cu pensii de stat în Republica Moldova și Hotărârii Guvernului cu privire la pensiile pentru vechime în muncă a cadrelor din domeniul învățământului și ocrotirii sănătății, care se achită din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat;
 • pensiile funcționarilor publici stabilite în temeiul Legii serviciului public;
 • pensiile colaboratorilor vamali stabilite în temeiul Legii serviciului în organele vamale;
 • plățile periodice capitalizate stabilite în temeiul Legii cu privire la capitalizarea plăților periodice;
 • plățile lunare capitalizate beneficiarilor care, în urma unui accident de muncă, au suferit o traumă ori au contractat o boală profesională din vina întreprinderii, fără succesiune de drept, lichidate ulterior;
 • plățile lunare capitalizate beneficiarilor care, în urma unui accident de muncă, au suferit o traumă ori au contractat o boală profesională din vina întreprinderii lichidate ulterior;
 • indemnizațiile de dizabilitate stabilite în temeiul Legii asigurării pentru accidente de muncă și boli profesionale;
 • pensiile stabilite în temeiul Legii privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl;
 • compensația bănească lunară în schimbul asigurării cu produse alimentare și suplimente alimentare care contribuie la eliminarea din organism a radionuclizilor pentru persoanele participante la lichidarea consecințelor catastrofei de la Cernobîl și la experiențele nucleare, avariile cu radiație ionizantă și a consecințelor lor la obiectivele atomice civile sau militare, stabilită în temeiul Legii privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl;
 • pensiile stabilite în temeiul Legii asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri;
 • indemnizațiile urmașilor personalului medical decedat ca urmare a desfășurării activității medicale în lupta cu COVID-19 stabilite în temeiul Legii nr. 127/2020;
 • pensiile stabilite în temeiul Legii cu privire la statutul judecătorului.

Dacă cuantumul pensiei calculat conform legii va fi mai mic decât cuantumul pensiei minime pentru categoria respectivă, diferența dintre aceste cuantumuri, sub forma unui supliment de solidaritate, se va acoperi din mijloacele bugetului de stat. Suplimentul de solidaritate reprezintă o componentă a pensiei care nu se indexează. Cuantumul acestuia variază anual în funcție de indexarea și majorarea pensiei calculate și de evoluția pensiei minime.

În cazul indexării din luna aprilie, coeficientul de indexare se va aplica doar acelei părți din pensie care nu depășește salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul 2023, care constituie 11.700 lei.

sursa