În ultima lună a anului 2023, țara a consumat 137,8 milioane de metri cubi de gaze naturale, cu 35,4% mai mult în comparație cu aceeași perioadă a anului 2022.

Totodată, potrivit SA „Moldovagaz”, consumatorii casnici, până la data de 31 decembrie 2023, au achitat 99% din sumele facturate în anul 2023, ceea ce este cu 0,1 puncte procentuale mai puțin în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut.

În cazul consumatorilor non-casnici (persoanele juridice), ponderea transferurilor a fost de 97,6%, sau cu 1,4 puncte procentuale mai puțin în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. Întreprinderile din sectorul energetic și termic din țară au achitat facturile în proporție de 97%, ceea ce este cu 2,9 puncte procentuale mai puțin comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

În conformitate cu Legea nr. 241/2022 privind Fondul de reducere a vulnerabilității energetice, consumatorilor casnici în număr de 460.594 de conturi personale le-a fost calculată compensația pentru consumul gazelor naturale în decembrie 2023 în mărime de 169,5 milioane de lei. Adițional, consumatorilor casnici din asociațiile de locatari în număr total de 3.796 locuri de consum, volumul compensațiilor calculate a constituit 1,8 milioane de lei, în funcție de categoria vulnerabilității energetice atribuite.

În perioada de referință, de la rețeaua de distribuție a gazelor naturale au fost deconectate 334 unități de consum, datoriile posesorilor acestora fiind în mărime de circa 1,4 milioane de lei. Totodată, față de 213 consumatori s-a aplicat condiția plății preventive, drept consecință a sistării anterioare a furnizării de gaze naturale pentru neachitarea în termen a contravalorii gazelor naturale consumate.

Conform datelor SA „Moldovagaz”, nivelul de achitare a consumului de gaze naturale la data de 31 decembrie 2023 se ridică la 98% și constituie 12,3 miliarde de lei, ceea ce este cu circa 0,6 puncte procentuale mai puțin în comparație cu aceeași perioadă a anului 2022.

sursa