Comisia Națională de Examene a aprobat noi Programe pentru examenele naționale de absolvire a gimnaziului. În sesiunea 2023, doar examenul național de absolvire a gimnaziului la Istoria românilor și universală va fi elaborat conform noii programe, la celelalte discipline noile programe vor fi aplicate începând cu sesiunea 2024,

Anterior, programele de examen au fost supuse consultărilor publice, fiind publicate pe site-ul Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare și solicitate avize de la organele locale de specialitate în domeniul învățământului, de la instituțiile de învățământ general și de la alți reprezentanți ai mediului academic, conform MEC.

Programele aprobate pot fi accesate pe site-ul Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare: https://ance.gov.md/.