ANRE reacționează! Instituția nu va admite creșterea nejustificată a tarifelor

Agenția de Reglementări în energetică nu va admite creșterea nejustificată a tarifelor. Așa a reacționat ANRE la cererea furnizorilor de energie electrică de a majora tariful.

Totodată, ANRE precizează că atât agenția, cât și cetățenii au la dispoziție 15 zile pentru a analiza cererile furnizorilor.

După expirarea acestui termen, ANRE urmează să facă calculele reieșind din anumite metodologii și să le înainteze Consiliului de Administrare spre examinare. Acesta are la dispoziție 6 luni pentru a da un răspuns furnizorilor.