Parlamentul a aprobat o nouă lege cu privire la energetică

Parlamentul a aprobat o nouă lege cu privire la energetică. Documentul a fost votat în lectura a doua la ultima ședință a Parlamentului din sesiunea de primăvară.

Noua lege reprezintă documentul cadru în domeniul energeticii, care stabilește principiile de bază pentru sectoarele energiei electrice, gazelor naturale și produselor petroliere. Legea asigură o transparență mai mare în activitatea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică și sporirea independenței instituției.

Noua lege cu privire la energetică reprezintă cadrul normativ pentru implementarea transparentă și eficace a directivelor UE și legislației comunitare ce reglementează sectoarele energeticii.

Anterior, Parlamentul a aprobat proiectele de lege cu privire la energia electrică și cu privire la gazele naturale pentru transpunerea Pachetului energetic III.

Până în prezent, domeniul energeticii era reglementat de o lege aprobată în 1998, care era învechită și nu corespundea realităților din domeniu.