Mai multe partide politice vor fi sancționate pentru că nu au prezentat la timp rapoartele financiare

Comisia Electorală Centrală (CEC) a inițiat procedura contravențională în cazul partidelor politice care nu s-au conformat prevederilor legale de prezentare în termen a rapoartelor privind gestiunea lor financiară pentru anul 2016.

În acest context, au fost întocmite procese-verbale de contravenție și înaintate pentru examinare în instanța de judecată pentru următoarele partide politice:

 1. Partidul Politic Partidul Agrar din Moldova;
 2. Partidul Socialist din Moldova;
 3. Partidul Politic Partidul Legii şi Dreptăţii;
 4. Partidul Politic pentru Unirea Moldovei;
 5. Partidul Politic Noua Opțiune Istorică;
 6. Partidul Republican din Moldova;
 7. Partidul European;
 8. Partidul Politic „PENTRU NEAM ŞI ŢARĂ”;
 9. Mişcarea Social-Politică a Romilor din Republica Moldova;
 10. Partidul „Patrioții Moldovei”;
 11. Partidul Politic ”Frontul Salvării Moldovei”;
 12. Mişcarea social-politică „Forţa Nouă”.

În conformitate cu normele contravenționale, neprezentarea de către partidele politice a rapoartelor privind gestiunea lor financiară în termenul şi formatul stabilite de către Comisie se sancţionează cu amendă de la 180 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

Totodată, CEC informează că rapoartele privind gestiunea financiară ale partidelor politice pentru primul semestru al anului 2017, în prezent sunt verificate și analizate, iar urmare a examinării acestora, Comisia va adopta o decizie în una din ședințele sale publice.