Primăria Chişinău susţine financiar familiile socialmente vulnerabile din municipiu, care au şcolari. Potrivit primarului general Ion Ceban, pe parcursul lunii septembrie, sunt completate și aprobate listele beneficiarilor din clasele a I-a, V-a și a X-a (noi formate), care urmează să primească un ajutor unic de 700 de lei în vederea pregătirii pentru noul an școlar 2022-2023.

„Astfel, părinţii/tutorii elevilor din clasele respective sunt rugaţi în regim de urgență să se adreseze în instituția de învățământ unde este înmatriculat copilul, pentru prezentarea actelor obligatorii în vederea solicitării ajutorului material. Este vorba despre cea de a doua tranșă”, a declarat Ion Ceban.

Amintesc că tranșa I, pentru susținerea financiară a beneficiarilor din clasele a II – IX și a XI – XII, a fost transferată către prestatorul de servicii de plată ÎS „Poșta Moldovei”. Ajutorul material este eliberat titularului sau mandatarului, împuternicit în modul corespunzător, la prezentarea buletinului de identitate a acestuia.

‼️În total, 8000 de copii din municipiu beneficiază de ajutor material unic în sumă de 700 de lei în vederea pregătirii pentru noul an școlar 2022-2023.

În acest sens din bugetul capitalei au fost alocate 5,6 milioane de lei.