De la 1 ianuarie, șoferii mașinilor cu numere străine le vor putea devama cu reducere de 70%. Serviciul Vamal vine cu precizări

Începând cu 1 ianuarie, șoferii mașinilor înmatriculate peste hotare vor putea să le devameze cu o reducere de 70%. De acest lucru se vor putea bucura doar cei care au introdus în țară mașini până la 1 noiembrie, iar procedura de vămuire o vor putea face până la 1 aprilie. Serviciul Vamal a venit cu precizări în acest sens, înainte ca modificările la lege să intre în vigoare.

Astfel, pentru a putea devama automoilul, proprietarul trebuie să prezinte copia contractului de vânzare-cumpărare sau a oricărui act care confirmă dreptul de proprietate, pașaportul tehnic și vinieta, cu excepția mijloacelor de transport înmatriculate în stânga Nistrului și municipiul Bender.

Pentru devamarea mijloacelor de transport cu numere de înmatriculare din stânga Nistrului şi municipiul Bender este necesar prezentarea în original a tuturor actelor în baza cărora mijlocul de transport a fost introdus în Republica Moldova.