Statul va fi obligat să ajusteze salariile procurorilor cel puțin la rata inflației.

O decizie în acest sens a fost luată de Curtea Constituțională, ea fiind similară cu poziția adoptată anterior cu referire la salariile judecătorilor.

„Se recunosc constituționale art. 12 alin. (15), 29 alin. (2) și anexa nr. 4 tabelul 1 în partea referitoare la procurori din Legea nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, în măsura în care ajustarea anuală a mărimii valorii de referință de salarizare a procurorilor este obligatorie și se bazează cel puțin pe rata inflației medii anuale la data adoptării Legii bugetului de stat pentru anul următor”, se notează în decizia CCM.

În context, Procuratura Generală evidențiază importanța majoră a soluției Curții Constituționale pentru fortificarea independenței autorității judecătorești în general și a procurorilor în mod special.

Hotărârea Înaltei Curți este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac și intră în vigoare la data adoptării.