Rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt a fost diminuată cu 1,25 puncte procentuale, până la 3,25% anual. La fel, au fost micșorate ratele de dobândă la creditele și depozitele overnight până la 6,25% și, respectiv, 0,25% anual. Hotărârile au fost votate astăzi, 20 martie, de către Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei, transmite IPN.

Totodată, a fost micșorată cu 2,5 puncte procentuale norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă și majorată cu un punct procentual norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în valută liber convertibilă.

BNM menționează într-un comunicat de presă că decizia vine să consolideze și mai mult nivelul de lichidități în sectorul bancar și să susțină mediul de afaceri pe fondul evoluțiilor recente din economia globală și cea națională.

Banca Națională precizează că va monitoriza în continuare situația și, la necesitate, va veni cu măsuri stimulative pentru a menține nivelul suficient de lichiditate în sistemul bancar și a asigura transmiterea eficientă a politicii sale monetare.

În acest sens, banca centrală va continua să utilizeze toate instrumentele disponibile pentru îndeplinirea obiectivelor privind stabilitatea prețurilor și consolidarea sectorului bancar, care este bine capitalizat și rezilient, se menționează în comunicat.