Protecția copiilor supuși violenței și aflați în situație de risc a fost subiectul audierilor publice desfășurate astăzi pe platforma Comisiei pentru protecție socială, sănătate și familie.

La discuții au participat deputatele Liliana Grosu, Marina Morozova, Maria Pancu, Mariana Lucrețeanu, Ana Oglinda, precum și reprezentanți ai Ministerului Sănătății, Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Educației și Cercetării, Ministerului Afacerilor Interne, împreună cu ai Congresului Autorităților Locale din Moldova, conform Știri.md.

În deschiderea ședinței, deputata Liliana Grosu, vicepreședinta Comisiei pentru protecție socială, sănătate și familie, a subliniat creșterea îngrijorătoare a numărului de cazuri de abuz asupra copiilor, inclusiv violență, trafic de persoane și bullying.

De asemenea, s-a remarcat creșterea cazurilor de infracțiuni grave comise de minori, fenomen ce este adesea asociat cu vulnerabilitatea și expunerea la violență în care cresc acești copii.

Vicepreședinta Comisiei, Liliana Grosu, a evidențiat existența mai multor mecanisme în Republica Moldova pentru protecția copiilor în situație de risc sau separați de părinți. Totuși, a subliniat că cazurile recente de abuz evidențiază insuficiența eforturilor actuale și necesitatea unei acțiuni consolidate pentru asigurarea unei protecții eficiente pentru toți copiii.

Audierile au abordat acțiunile ce decurg din prevederile hotărârii privind Instrucțiunile pentru mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului. Au fost discutate dificultățile întâmpinate în implementarea acestui mecanism și acțiunile necesare pentru consolidarea acestuia.

Reprezentanții autorităților responsabile de protecția copiilor în situație de risc au subliniat necesitatea formării și instruirii personalului din domeniu pentru o aplicare eficientă a normelor de protecție. De asemenea, s-a evidențiat importanța actualizării fișelor de post ale angajaților și a mecanismelor de cooperare intersectorială.

La final, s-a convenit organizarea unor noi runde de discuții pentru continuarea eforturilor în domeniul protecției copiilor aflați în situații de risc.