Ajutor pentru șomeri, spor salarial pentru angajații mai multor instituții de stat, dar și tratament gratuit pentru persoanele infectate cu virusul COVID-19. Acestea sunt doar cânteva din măsurile sociale întreprinse de Guvern pentru susținerea populației în perioada pandemiei, care au fost prezentate de ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, în cadrul Conferinţei Internaţionale MACRO 2020.

“Pandemia COVID-19 nu a afectat doar sistemul de sănătate publică, dar a avut şi un impact socio-economic asupra populaţiei Republicii Moldova. Eforturile noastre s-au concentrat nu doar pe gestionarea şi controlul pandemiei, dar şi pe intensificarea măsurilor de susţinere a populaţiei, lucrătorilor medicali şi sociali”, a spus Dumbrăveanu.

Printre măsurile de susţinere a populaţiei menţionate de ministru au fost: acordarea gratuită a asistenţei medicale indiferent de statutul persoanei (asigurat/neasigurat), asigurarea reabilitării gratuite a persoanelor cu pneumofibroze rezultate în urma infecţiei COVID-19, acordarea suportului unic de 900 lei pentru beneficiarii de alocații sociale, majorarea venitului lunar minim garantat de la 1107 lei la 1300 lei pentru acordarea ajutorului social, precum şi majorarea cu 25% a venitului lunar minim garantat pentru fiecare copil. Astfel,  în lunile aprilie – mai curent, de cel puțin o plată de ajutor social  au beneficiat 75 700 familii, cu aproape 30 de mii mai mult. Mărimea medie a prestației a constituit 1121 lei, fiind în crește cu 300 de lei. 

La fel, a fost acordat ajutor de şomaj  în sumă de 2775 lei pentru circa 14 000 șomeri pe perioada stării de urgență. Pentru susținerea persoanelor cu dizabilități, au fost angajați suplimentar 2600 de asistenți personali. Totodată, pentru susţinerea lucrătorilor medicali pe durata pandemiei, au fost acordate suplimente la salariu în mărime de 100%, a fost  majorat cu 30% salariul personalului medical şi a şoferilor de ambulanţă, a fost acordată o indemnizaţie pentru urmaşii personalului medical decedat ca urmare a acordării asistenţei medicale în perioada pandemiei. La fel, pentru personalul din centrele de plasament temporar pentru persoanele vârstnice și cu dizabilități a fost acordat un spor lunar, în mărime de până la 50% din salariul de bază.

„Pandemia COVID-19 ne-a oferit niște lecții, care cu siguranță vor sta la baza acțiunilor noastre de mai departe. În continuare ne propunem să consolidăm programul de ajutor social pentru a susţine familiile social-vulnerabile şi prestaţiile de asigurări sociale acordate beneficiarilor de pensii. De asemenea, acordarea periodică a suportul financiar unic, implementarea măsurilor active de ocupare a forţei de muncă, consolidarea asistenţei medicală spitaliceşti, inclusiv la nivel de raioane, precum şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă a lucrătoilor medicali, sunt alte măsuri pe care urmează să le implementăm”, a declarat ministrul.