Un grup de reprezentanți din cadrul Ministerului Finanțelor și Serviciului Fiscal de Stat (SFS), implicați în procesul de armonizare a cadrului normativ național, va prelua experiența României în ceea ce privește procesul de transpunere a legislației UE în legătură cu TVA.

Pe parcursul a trei săptămâni, Adriana Nuțu, consilier superior în cadrul Direcției de legislație fiscală și reglementări vamale și contabile din cadrul Ministerului Finanțelor Publice din România va oferi o expertiză cu privire la etapele transpunerii legislației UE, urmând să aibă o serie de discuții cu funcționarii de la minister și SFS.

Expertiza se va axa pe analiza funcțională a normelor Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în partea ce ține de modul în care normele sunt imperative sau recomandabile de a fi transpuse în legislația națională, inclusiv pornind de la experiența României.

Misiunea expertului a început luni, 11 septembrie 2023, la Ministerul Finanțelor, unde a avut o întrevedere cu ministrul Finanțelor, Veronica Sirețeanu, directorul Serviciului Fiscal de Stat, Petru Rotaru, și înaltul consilier al UE, Rosario de Blasio.

„Această expertiză este importantă pentru noi, inclusiv din perspectiva de a avea o imagine de ansamblu asupra tuturor măsurilor naționale de transpunere pe care urmează să le întreprindem pe dimensiunea de TVA, și nu doar cele ce țin de legislație, dar și măsurile de informare a publicului despre ceea ce urmează să se schimbe pe această dimensiune”, a menționat Veronica Sirețeanu.