Republica Moldova şi Ungaria îşi intensifică cooperarea în gestionarea situaţiilor excepţionale

Cabinetul de miniştri a aprobat astăzi semnarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ungariei cu privire la cooperarea şi asistenţa reciprocă în caz de situaţii excepţionale.

Documentul are drept scop creşterea nivelului securităţii populaţiei şi a gradului de siguranţă a ţării în faţa dezastrelor cu caracter natural, precum şi a celor cu caracter tehnogen şi reglementează condiţiile de colaborare şi asistenţă reciprocă în domeniul prevenirii şi reacţionarii în situaţii excepţionale.

De asemenea, în baza Acordului urmează a fi realizate un şir de acţiuni precum: schimb de experienţă, informaţii şi bune practici în domeniul prevenirii şi gestionării dezastrelor, organizarea şi desfăşurarea exerciţiilor comune privind reacţionarea în situaţii excepţionale şi înlăturarea efectelor acestora. Alte prevederi de cooperare dintre părţi vizează organizarea de conferinţe, vizite de studiu, programe ştiinţifice şi cursuri profesionale.

În contextul dezvoltării cooperării şi acordării asistenţei reciproce în caz de situaţii excepţionale, Republica Moldova are încheiate acorduri bilaterale la nivel de Guverne cu Austria, Belarus, Bulgaria, România, Rusia, Ucraina.