Guvernul Republicii Moldova nu mai vede rostul rămânerii ţării noastre în Acordul cu privire la coordonarea relaţiilor dintre statele CSI în domeniul electroenergeticii şi planifică ieşirea din el. Anterior, chiar Rusia a denunţat unele acorduri CSI din domeniul energetic şi gazier, transmite SubiectulZilei cu referire la  mold-street.com.

“În contextul armonizării legislaţiei naţionale la acquis-ul comunitar, exerciţiu lansat în cadrul acţiunilor de implementare a angajamentelor asumate prin semnarea Acordului de Asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană, precum şi a obligaţiilor asumate în calitate de parte semnatară a Tratatului Comunităţii Energetice, prevederile Acordului propus spre denunţare, precum şi activităţile desfăşurate în cadrul organizaţiei menţionate nu reflectă direcţiile prioritare ale Republicii Moldova în domeniul electroenergetic”, se arată într-o notă informativă la un proiect de hotârâre, potrivit SubiectulZilei.

Autorul iniţiativei, Ministerul Economiei şi Infrastructurii, menţionează faptul că, “în contextul implementării proiectului de Interconectare a reţelelor de energie electrică dintre Republica Moldova şi România, scopurile şi activităţile stabilite în Acordul cu privire la coordonarea relaţiilor dintre statele CSI în domeniul electroenergeticii nu sunt relevante şi nu corelează cu priorităţile fixate de ţara noastră la capitolul dezvoltării sistemului electroenergetic”.

Totodată, autorităţile susţin că depun eforturi în vederea implementării proiectului de interconectare comună a Republicii Moldova şi Ucrainei cu ENTSO-E.

În baza acestui acord, din anul 1992 funcţionează şi Consiliul Electroenergetic al CSI, din care fac parte şi reprezentanţi ai Moldovei şi care se ocupă de coordonarea legislaţiei, actelor normative, standardelor dar şi a activităţii sistemului energetic al fostului spaţiu sovietic.

Comitetul executiv al acestui Consiliu se reuneşte începând cu anul 1992, nu mai rar de două ori pe an şi este condus de fostul dispecer principal al întreprinderii de stat Moldelectrica, Igor Kuzko.

Din anul 2016, Republica Moldova nu a mai participat la şedinţele acestul comitet, iar în aprilie 2018 preşedintele Comitetului executiv al Consiliului Electroenergetic al CSI, Igor Kuzko, a venit personal în vizită la Chişinău pentru a discuta cu autorităţile perspectivele continuării colaborării în cadrul CSI.

Rezultatele nu au fost pozitive. Sistemul electroenergetic al CSI este dominat de Rusia, care frecvent acţionează după bunul plac şi conform propriilor interese ignorându-le pe cele ale altor state CSI.

Articolul 10 din Acordul nr.1992 din 14.02.1992 cu privire la coordonarea relaţiilor dintre statele CSI în domeniul electroenergeticii stabileşte modalitatea de denunţare, care intră în vigoare la expirarea termenului de 12 luni după notificarea Comitetului Executiv. După expirarea acestei perioade, Republica Moldova nu va purta nici un fel de obligaţii, condiţionate de prezentul acord.