Parlamentul a votat, în prima lectură, proiectul de lege cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republica Moldova, elaborat de un grup de deputați PSRM.

Conform documentului, statutul de limbă de stat este consfințit prin Constituție și are menirea să consolideze suveranitatea Republicii Moldova și să creeze garanțiile necesare pentru implementarea sa deplină și cuprinzătoare în toate sferele vieții politice, economice, sociale și culturale.

Totodată, statul garantează tuturor cetățenilor studierea limbii de stat și ocrotirea dreptului la dezvoltarea educației și culturii în limba maternă a cetățenilor săi care locuiesc pe teritoriul Republicii Moldova.

Documentul mai prevede că, statul asigură condițiile necesare pentru utilizarea și dezvoltarea limbii ruse ca limbă de comunicare interetnică în Republica Moldova. De asemenea, statul creează condiții pentru studierea și utilizarea pe teritoriul Republicii Moldova limbilor de circulație internațională.