Prevederile din legislația națională care vizează accesul egal pentru femei și bărbați la bunuri și servicii vor fi armonizate cu legislația Uniunii Europene. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost votat în prima lectură de 74 de deputați.

Documentul a fost elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și transpune în legislația națională prevederile Directivei europene de aplicare a principiului egalității de tratament între femei și bărbați privind accesul și furnizarea de bunuri și servicii.

Aceasta presupune extinderea principiului egalității dincolo de sfera pieței muncii și a vieții profesionale la alte domenii.

Adoptarea și implementarea acestui proiect de lege va avea drept rezultat excluderea discriminării directe sau indirecte între femei și bărbați în ceea ce privește prețurile, condițiile de vânzare, accesul la produse sau servicii, inclusiv în domenii precum asigurările, serviciile financiare, imobiliare sau de sănătate. 

De asemenea, bărbații și femeile vor beneficia de aceleași condiții și prețuri la produsele și serviciile oferite, iar consumatorii vor fi protejați de discriminarea de gen. În acest sens, sunt propuse modificări la Legea privind protecția consumatorilor, Legea cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați și la Legea cu privire la asigurarea egalității.

Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative care vizează accesul egal pentru femei și bărbați la bunuri și servicii va fi propus spre examinare și în a doua lectură în plenul Parlamentului.

sursa