Parlamentul a adoptat o serie de legi ce contribuie la consolidarea autonomiei găgăuze în cadrul R. Moldova

 

Parlamentul Republicii Moldova a votat vineri, 21 iulie 2017, proiecte de legi ce vin să contribuie la armonizarea legislației naționale în conformitate cu prevederile Constituției, legislației Republicii Moldova și a Legii privind statutul juridic special al UTA Găgăuzia.

Modificările includ prevederi privind statutul Găgăuziei şi competențele specifice ale autonomiei, stipulate în Legea privind statutul juridic special al UTA Găgăuzia din 1994. Din punct de vedere tehnic, Găgăuzia a fost exclusă din componența autorităților administrației publice locale de nivelul doi, fiindu-i recunoscut statutul juridic special, cu atribuții ce permit soluționarea problemelor cu caracter politic, economic şi cultural ale regiunii.

Un alt proiect de lege din pachetul privind Găgăuzia, elaborat de Grupul de lucru a fost votat doar în prima lectură, urmând a fi reintrodus pe agenda Parlamentului în sesiunea de toamnă. Este vorba despre proiectul de lege nr. 318, privind modificarea Legii nr. 344-XIII din 23 decembrie 1994 privind statutul juridic special al Găgăuziei, potrivit căruia orice modificare la această lege va putea fi făcută doar după consultarea Adunării Populare a Găgăuziei.

Alte două legi adoptate de Parlament, ce includ prevederi separate de delimitare a atribuţiilor şi competenţelor specifice autorităţilor UTA Găgăuzia sunt Legea cu privire la biblioteci şi Legea privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război. La elaborarea ambelor proiecte de lege autorii au ţinut cont de amendamentele elaborate de Grupul de lucru pentru asigurarea funcționalității UTA Găgăuzia şi avizul Adunării Populare a Găgăuziei, în conformitate cu prevederile Legii privind statutul juridic special al UTA Găgăuzia.

Grupul de lucru pentru asigurarea funcționalității UTA Găgăuzia și a prevederilor legislative ale Republicii Moldova în raport cu UTA Găgăuzia, compus dintre deputați ai Parlamentului și ai Adunării Populare a Găgăuziei a fost creat în noiembrie 2015, la inițiativa Președintelui Parlamentului, Andrian Candu, pentru a îmbunătăți funcționarea autonomiei găgăuze în cadrul constituțional al Republicii Moldova, având la bază Legea privind statutul special al Găgăuziei din anul 1994.