O nouă rundă de discuții ANRE – Banca Mondială

Astăzi, reprezentanții Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) au avut o întrevedere cu echipa Băncii Mondiale.

Pe agenda de lucru au fost abordate mai multe subiecte. Cei prezenți au discutat despre proiectele investiționale din sectoarele reglementate de ANRE, perfecționarea cadrului normativ secundar, măsurile întreprinse de autoritățile naționale pentru soluționarea problemelor în sectorul energetic, dar și despre asistența tehnică necesară.

De asemenea, părțile au discutat despre progresul implementării Planului de Acțiuni pentru Reformarea Sectorului Termoenergetic. Astfel, s-a menționat că investițiile efectuate în sector trebuie să contribuie la eficientizarea activității întreprinderilor întru furnizarea serviciilor fiabile și de calitate consumatorului final.

O atenție sporită a fost acordată și sectorului electroenergetic, au fost discutate proiectele și interconexiunile asincronă Republica Moldova-România, mecanismele de finanțare a acestora și integrarea lor în noul cadru de reglementare care se elaborează la moment. Totodată, reprezentanții Băncii Mondiale și-au arătat suportul și intenția de participare la elaborarea proiectelor metodologiilor de calculare a tarifelor pentru serviciul de distribuție și a prețurilor pentru furnizarea energiei electrice.

În încheiere reprezentanții Băncii Mondiale au menționat că mizează în continuare pe un dialog bilateral deschis. Conducerea ANRE-ului a dat asigurări că specialiștii din cadrul Agenției se ghidează de prevederile legislației în vigoare, iar pentru dezvoltarea sectoarelor reglementate urmăresc și aplică în cazurile necesare cele mai bune practici internaționale din domeniu.