Sindicatele au dat un aviz critic la propunerile deputaților PAS de a modifica mai multe articole din Codul Muncii. Potrivit Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, inițiativa PAS vine în contradicție cu standardele internaționale în domeniul muncii și afectează substanțial drepturile și garanțiile salariaților.

Reprezentanții oamenilor muncii atrag atenția autorilor proiectului, că dacă nu vor fi luate în calcul propunerile sindicatelor înaintate la această inițiativă, atunci acestea vor ”sesiza Biroul Internațional al Muncii pentru a raporta contradicțiile dintre cadrul legal național cu normele dreptului internațional la care Republica Moldova este parte în vederea asigurării respectării drepturilor și intereselor de muncă ale salariaților”.

În cadrul unor consultări, organizate la Parlament, asupra proiectului de lege, sindicaliștii au cerut să fie examinate suplimentar în cadrul grupului de lucru tripartit creat sub egida MMPS, propunerile din proiectul de lege, care au trezit divergențe de opinii între partenerii sociali, totodată, arătând disponibilitatea sindicatelor de a se implica plenar în procesul de perfecționare și definitivare a acestora.

Mai mult, sindicaliștii au atras atenția asupra cazurilor de nerespectare de către Republica Moldova a standardelor internaționale de muncă, semnalate anterior Organizației Internaționale al Muncii, care actualmente se află pe rol, precum și despre necesitatea evitării unor sesizări suplimentare către această instituție internațională, pentru a nu admite compromiterea imaginii Republicii Moldova pe plan internațional.