Informații dubioase în declarațiile de avere și venituri ale deputatului PRO Moldova Eleonora Graur. Datele despre terenurile pe care le deține familia parlamentarului apar și dispar fără nicio explicație logică. Constatările îi aparțin socialistului Oleg Lipskii, care a sesizat Autoritatea Națională de Integritate despre un șir de neconcordanțe și lacune în declarația de avere a deputatului PRO Moldova.

“În urma unei analize ample a informațiilor prezentate de Eleonora Graur pe parcursul mai multor ani, am constatat că aceasta este un bun specialist în a ascunde datele veridice despre bunurile pe care le deține. Pe lângă faptul că doamna Graur s-a eschivat de la prezentarea declarațiilor cu privire la venituri în perioada anilor 2008-2011, când deținea funcția publică de șefă în cadrul unei Direcții a Ministerului Educației, aceasta a ascuns veniturile soțului său.

Dar cele mai multe nedumeriri trezesc informațiile despre terenurile pe care le are în proprietate deputatul PRO Moldova: acestea apar și dispar din declarație fără nicio explicație logică. Astfel, în declarațiile pentru perioadele 2012-2014, Graur indică 27 de bunuri imobile aflate în proprietate. În declarația pentru anul 2015, numărul acestora crește până la 37. Vă rog să rețineți faptul că declarația pentru anul 2015 nu conține date privind suprafața terenurilor, dar conține date privind anul și temeiul dobândirii. În urma efectuării unei analize a informațiilor, aflăm că 33 terenuri au fost procurate până în anul 2012 și 4 terenuri au fost procurate în anul 2014. În acest sens, Eleonora Graur deținea 37 de terenuri până în anul 2014 inclusiv, completând declarațiile cu omiterea a 10 terenuri (până în anul 2014 – 6 terenuri) aflate de facto în proprietate”, a scris Lipskii pe Facebook.

Totodată, deputatul PSRM a constatat că potrivit declarației pentru anul 2015, Graur a dobândit din anul 2008, clădiri din categoria „altă avere imobilă”, care nu au fost elucidate în declarațiile anterioare și nici în cele depuse ulterior. În declarațiile deputatului PRO Moldova Eleonora Graur au fost stabilite și alte informații dubioase „pe care trebuie să le verifice și să aducă mai multă lumină organele competente”, conchide deputatul PSRM Oleg Lipski.