Guvernul a aprobat crearea Consiliului Național de Statistică

Guvernul a aprobat astăzi crearea Consiliului Național de Statistică, componența și Regulamentul de activitate al acestuia. Consiliul reprezintă un organ consultativ în domeniul statisticii, instituit pe lângă Guvern în scopul dezvoltării strategice şi promovării statisticii oficiale.

Potrivit unui comunicat de presă, principalele atribuții ale noii structuri se referă la formularea recomandărilor privind perfecţionarea sistemului statistic naţional în scopul creşterii gradului de satisfacere a cerinţelor utilizatorilor, precum și promovarea conceptelor, metodelor şi instrumentelor avansate în activitatea statistică, pentru a asigura calitatea informaţiilor furnizate.

Consiliul va fi constituit din 11 membri, reprezentanţi ai autorităţii centrale de statistică, ai organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale care produc statistici oficiale, ai mediului academic și câte un reprezentant din partea Băncii Naţionale a Moldovei, a patronatelor și a societăţii civile.