În primul semestru al anului 2023, Banca Națională a Moldovei (BNM) a înregistrat anumite modificări financiare, influențate, printre altele, de alocarea de fonduri pentru acoperirea pierderilor valutare nerealizate din reevaluarea rezervelor valutare. În detaliu, circa 2 miliarde 713,3 milioane de lei au fost alocate în perioada ianuarie-iunie 2023, în timp ce în aceeași perioadă a anului 2022, alocarea câștigurilor valutare nerealizate a constituit 2 miliarde 749,9 milioane de lei.

Datele furnizate de BNM pentru situațiile financiare evidențiază o serie de schimbări semnificative în veniturile și cheltuielile sale. Veniturile din dobânzi la plasamentele pe termen scurt au crescut de 8,2 ori, ajungând de la 55,99 milioane la 460,53 milioane de lei, în timp ce veniturile din dobânzile la valori mobiliare au înregistrat o creștere de 10,4 ori, de la 104,59 milioane de lei la 1 miliard 087,4 milioane de lei. În contrast, veniturile din dobânzile la împrumuturile emise și repo au înregistrat o scădere semnificativă, de 32 de ori, ajungând de la 126,74 milioane de lei la 3,97 milioane de lei.

Pe partea cheltuielilor, costurile cu dobânzile aferente numerarului liber s-au aproape dublat, crescând de la 653,3 milioane de lei la 1 miliard 285,9 milioane de lei. În același timp, cheltuielile cu dobânzile aferente titlurilor de valoare și operațiunilor repo au crescut de 6,9 ori, atingând 919,3 milioane de lei.

BNM a raportat pierderi totale în valoare de 2 miliarde 698,2 milioane de lei în primele șase luni ale anului 2023, comparativ cu un profit de 3 miliarde 048 milioane de lei în aceeași perioadă a anului precedent. Pierderile din reevaluarea valorilor mobiliare au însumat 118,7 milioane de lei, în creștere semnificativă față de pierderile de 9,35 milioane de lei în aceeași perioadă a anului precedent, marcând o creștere de 12,7 ori.